Διαλυτικό Νίτρου 110 4 λίτρα

Διαλυτικό Νίτρου 110 σε δοχείο 4 λίτρων, παραγωγής μας.