Προϊόντα

Η παραγωγή, συσκευασία, τυποποίησή και αποθήκευση διαλυτικών και χημικών προϊόντων γίνονται μέσα στη εταιρία και διακινούνται στην αγορά με χονδρικη πώληση σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

Διαλυτικό Νίτρου Auto 210 1 Λίτρο

Διαλυτικό Νίτρου Auto 210 4 Λίτρων

Διαλυτικό Νίτρου 110 1 Λίτρο

Διαλυτικό Νίτρου 110 4 Λίτρων

Διαλυτικό Πινέλου σε δοχείο 1 λίτρου

Διαλυτικό Πινέλου σε δοχείο 4 λίτρων

Λινέλαιο ωμό Αγγλίας σε δοχείο 1 λίτρου

Λινέλαιο ωμό Αγγλίας σε δοχείο 4 λίτρων

White Spirit σε δοχείο 1 λίτρου

White Spirit σε δοχείο 4 λίτρων

100% White Spirit σε δοχείο 1 λίτρο

100% White Spirit σε δοχείο 4 λίτρων

100% White Spirit σε δοχείο 400ml

White Spirit σε δοχείο 400ml

Διαλυτικό Άοσμο σε δοχείο 1 Λίτρου

Διαλυτικό Νίτρου Auto 210 16 Λίτρων